Yönetici Asistanlığına Giriş

Yönetici Asistanlığı mesleğinin temel bilgi ve becerilerini içeren bu eğitim sonrasında katılımcılar aşağıdaki yetkinlikleri
kazanacaktır.
1. Yönetim ile ilgili kavramları
2. Organizasyonun fonksiyonları
3. Yönetici Asistanlığına ilişkin kavramlar
4. İletişim, temsil etme, doğru karar verme, insiyatif
kullanma, stres yönetimi, problem çözme gibi önemli yönetici asistanı yetkinlikleri
5. Dijital çağın değişen görev tanımları ve mesleki değişim
6. Yönetici asistanının gelişim ve kariyer gelişimi
7. Birçok çözümlemeli vaka ve atölye çalışması

Yönetici Asistanlığı mesleğinin temel bilgi ve becerilerini içeren bu eğitim sonrasında katılımcılar aşağıdaki yetkinlikleri
kazanacaktır.
1. Yönetim ile ilgili kavramları
2. Organizasyonun fonksiyonları
3. Yönetici Asistanlığına ilişkin kavramlar
4. İletişim, temsil etme, doğru karar verme, insiyatif
kullanma, stres yönetimi, problem çözme gibi önemli yönetici asistanı yetkinlikleri
5. Dijital çağın değişen görev tanımları ve mesleki değişim
6. Yönetici asistanının gelişim ve kariyer gelişimi
7. Birçok çözümlemeli vaka ve atölye çalışması

YAG 101 Yönetsel Faaliyetler ile İlgili Genel Kavramlar
YAG 102 Yönetim Fonksiyonları
YAG 103 Yönetici Asistanlığı ile ilgili genel kavramlar
YAG 104 Yönetici Asistanının Mesleki Becerileri
YAG 105 Yönetici Asistanının Evrimsel Değişimi
YAG 106 Günümüzde Yönetici Asistanlığı Yetkinlikleri
YAG 107 Vaka Analizi, uygulamalı atölye çalışması

Henüz değerlendirme olmadı.

İlk değerlendiren siz olun “Yönetici Asistanlığına Giriş”