Covid-19 Salgını Yönetici Asistanlarının Verimliliğini etkiliyor | EpmaWorld

The Blog

Covid-19 Salgını Yönetici Asistanlarının Verimliliğini etkiliyor

UYAD (Uluslararası Yönetim Asistanları Derneği) Nisan ayında yönetici asistanları ile yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. 

Araştırmaya katılan yönetici asistanlarının %85’i 12 yıl ve üzeri iş deneyimize sahip olup, %67,7’si CEO, %19,7’si genel müdür, %12,9’u yönetim kurulu olduğunu bildirmiştir.

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından bazı şöyledir;

  1. %59,4 katılımcı şirketlerinin uzaktan çalıma düzeni açısından gerekli alt yapıya sahip olduğunu bildirmiştir. Üst düzey yönetici asistanlarının yarısından fazlasının teknolojik donanım açısından uygun bir ortamda çalıştığı gözlemlendiği gibi bazı şirketlerin teknolojik donanımları açısından halen çalışmakta olduğunu gösteriyor.
  2.  Katılımcıların %40,6’sı uzaktan çalışma döneminde daha fazla bilgisayar başında vakit geçirdiklerini bildirmiştir. Bu yönetici asistanlarının uzaktan çalışma konusunda eğitim ile desteklenmesi gerekliliğini düşündürmektedir.
  3. Uzaktan çalışmanın işlerinde bir azalmaya neden olmadığını belirten %21 lik bir çoğunluk, yönetici asistanının uzaktan çalışma ve kriz zamanlarında da görevlerine devam ettiklerini göstermektedir.
  4. Genel anlamda %60’ın üzerinde katılımcı uzaktan çalışma düzeninden memnun olduğunu bildirmiştir.
  5. %90’ın üzerinde bir katılımcı dönüşen iş düzeninde teknolojik uygulamalara adapte olduğunu belirtmiştir.
  6.  Covid-19 salgını süresince ankete katılanların %28,1’i yöneticilerle olan ilişkilerinin çok pozitif, %31.3’ü pozitif olarak tanımlarken, %34,4’lük bir kesim kararsız, %3,1 oranında bir katılımcı ise çok negatif olarak bildirmiştir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.