2025’in öne çıkan yetkinlikleri ve Yönetici Asistanlığı | EpmaWorld

The Blog

Awaken,,Learn,,Evolve,,Transform,And,Become,-,Inspirational,Handwriting,On

2025’in öne çıkan yetkinlikleri ve Yönetici Asistanlığı

Değişim günümüzün en fazla konuşulan konularından biri oldu.  Önümüzdeki yıllarda iş dünyasında öne çıkacak yetkinlikleri söz konusu olduğunda da değişim kendini her alanda belli ediyor.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayınlanan “Mesleklerin Geleceği 2020” raporuna göre, çalışanların yarısının beş yıla kadar yeni yetkinliklere sahip olması gerekecek. COVİD 19 pandemisinin hayatlarımızı hızla ve beklenmedik bir şekilde hem sosyal ve hem de ekonomik anlamda değiştirmesi, iş dünyasında dijital dönüşüm, iş süreçlerinin değişimi ve bazı alanlarda otomasyonun hızla bu dönüşüme eşlik etmesi şeklinde kendini gösterdi. 

WEF, makinaların insanların işlerini yapmaya başlaması ile 2025 yılına kadar 85 milyon farklı işin şekil değiştireceğini öngörüyor. Daha da önemlisi bundan daha fazla sayıda işin de bu değişim ile ortaya çıkması bekleniyor.

Hangi açıdan bakarsak bakalım yeni bir dünya bizleri bekliyor. Bu dünyanın değişen, dönüşen koşullarına hızla ayak uydurabilmek, adapte olabilmek, yeni teknolojilere açık olmak, belirsizliklerle başedebilmek, eleştirel düşünce ve problem çözme yetenekleri büyük önem taşıyor. Yeni yetkinlikler arasında, aktif öğrenme, sağlamlık, stres ile başedebilme ve esneklik gibi kendi kendini yönetme becerileri de bulunuyor. 

WEF tarafından 2025’in 10 yetkinliği 4 kategoride listelenmiş;

  1. Problem çözme
  2. Kişisel yönetim
  3. Takım çalışması
  4. Teknoloji kullanma/geliştirme…

Problem Çözme kategorisinin altında analitik düşünme ve inovasyon; kompleks problem çözme; kritik düşünme, analiz; yaratıcılık, orjinallik ve insiyatif alma ve son olarak da akıl yürütme, problem çözme ve fikir oluşturma yer alıyor.

Kişisel yönetim kategorisinde, aktif öğrenme ve öğrenme stratejieri ile esneklik ve stres toleransı bulunuyor.

Takım çalışması kategorisinde, liderlik ve sosyal etkinin önemini görmekteyiz.

Son olarak teknoloji kullanma/geliştirme kategorisinde, teknoloji kullanımı, kontrol ile tasarım ve programlama öne çıkıyor.

Birçok yetkinliği ile yönetici asistanlığı bu dönemde mesleki değişim ve gelişim adına stratejik iş ortaklığına dönüşüyor. Bu dönüşüme eşlik edebilmenin hızlı adaptasyondan geçtiğini söylemek sadece tek açılı bir değerlendirmeden ileri gitmeyecek. Değişimin farkında olmak, varolan yetkinliklere sıkı sıkı tutunmak, stratejik bir gelişim, eğitim ve kariyer planı olmaksızın meslek çalışanlarını gelecekte zorlayacak gibi görünüyor.

Vazgeçilmez yönetici asistanlarının yönetici ve yönetim kademesi için vazgeçilmez birer iş ortağına dönüşmesi yetkinlik bazlı inceleme ve  uygulama yeteneği odaklı gelişim programlarıyla desteklendiği sürece mutlak bir başarı sağlaması kaçınılmaz olacaktır.

Leave a Comment

Your email address will not be published.